Usługi

Nie ma dwóch takich samych historii, każdy przypadek z jakim moi Klienci mają do czynienia jest inny. Dlatego najlepiej zacząć od umówienia się na spotkanie. To nic nie kosztuje. W trakcie spotkania nie musisz mi opowiedzieć wszystkiego. Wszystkie rozmowy są poufne, ale jeśli chcecie się Państwo zabezpieczyć, najpierw podpiszmy NDA, czyli umowę o zachowaniu poufności.

Potem zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz przyśpieszyć działanie, możesz wszystko spisać i wysłać mi email bez podawania nazwisk, nazw firm czy osób. Liczą się fakty i ich złożoność. Po zapoznaniu się z Państwa problemem, muszę skontaktować się z współpracującymi ze mną ekspertami. Tu dysponuję najlepszymi ludźmi w naszym kraju. Każdym problemem ja zarządzam – dla zachowania poufności ludzie, którzy dla mnie pracują – nie znają danych Klienta, nie wiedzą nawet kto zamówił konkretne zlecenie, badanie czy realizację sprawy. Współpracuję tylko ze sprawdzonymi ludźmi, z wieloma współpracuję już kilkanaście lat. Znam ich możliwości, wiem w czym są wyspecjalizowani. W gronie współpracujących ze mną firm i osób są analitycy finansowi, analitycy antyfraudowi, specjaliści od wdrożeń informatycznych, cyber-bezpieczeństwa, eksperci inwestycyjni, przedsiębiorcy działający w różnych krajach i znający lokalną specyfikę biznesu. Wspierać Państwa będą adwokaci z najbardziej renomowanych firm ale także dobrzy praktycy, z małych kancelarii, tani i zarazem sprawni. Współpracuję z dyskretnymi i sprawdzonymi agencjami detektywistycznymi, byłymi oficerami wywiadu i kontrwywiadu a także w miarę potrzeb jestem w stanie szybko dotrzeć do ludzi, działających w danym regionie Polski i naszego Globy. Najważniejsze jest umiejętne zarządzanie ludźmi, by na końcu rozwiązać Państwa problem.

Nim zacznę działać, zaprezentuję Państwu plan działania i dokładnie wycenię wszystkie koszty. Działanie rozpoczynamy po wypłaceniu na konto firmowe 1/3 lub 1/2 wynegocjowanych kosztów. Success fee jest kwotą traktowaną przeze mnie jako dodatkowa premia za sukces. Nie pracuję za Success fee. Także nie kredytuję moich usług.

Moją cechą szczególną jest szybkość i jakość działania oraz poufność prowadzonych działań.

Poniżej lista usług świadczonych przez współpracujące ze mną podmioty:

 1. Prowadzenie przedstawicielstw firm, wsparcie w zarządzaniu podmiotami pod nieobecność Właściciela
 2. Usługi związane z bezpieczeństwem i czystością biur – współpracujemy z firmą o najwyższych standardach uczciwości
 3. Usługi sprawdzenia osób, firm, badania partnerów i podmiotów oraz osób z nimi powiązanych przed podjęciem decyzji zarządczych czy sprzedażowych
 4. Poszukiwanie majątku, osób, pojazdów, danych.
 5. Sprawdzanie potencjalnych partnerów życiowych dla managerów, prezesów zarządu, właścicieli firm pod kątem prawdziwości ich słów.
 6. Działania związane z ochroną kontrywywiadowczą podmiotów gospodarczych
 7. Działania związane z wywiadem konkurencyjnym
 8. Systemowe monitorowanie przedsiębiorstwa w celu wykrywania nadużyć
 9. Monitorowanie firm pod nieobecność Właściciela w przypadku wyjazdu lub długotrwałej nieobecności
 10. Wykrywanie anomalii w raportowanych przez kontrahentów lub partnerów informacjach i danych
 11. Pełny wachlarz usług związanych z cyberbezpieczeństwem
 12. Przeprowadzanie pełnej lub fragmentarycznej (zakres określony przez klienta) badania zgodnego z zasadami due diligence
 13. Audyty antyfraudowe w tym audyty przedwdrożeniowe w zakresie implementacji systemów antyfraudowych
 14. Dobór oraz pomoc w wyborze dostawcy rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem fraudom, wyłudzeniom, cyber-zagrożeniom
 15. Wsparcie, pomoc we wdrożeniu, szkolenie oraz support w zakresie systemów zarządzania ryzykiem nadużyć – systemy antyfraudowe
 16. Sprzedaż, wdrożenia nowoczesnych systemów monitorowania poczty elektronicznej, obiegu dokumentów i wszystkich procesów w sieci korporacyjnej optymalizujących zarządzanie, koszty, HR, CRM pod kątem eliminacji strat z tytułu nieuczciwości menadżerskiej i pracowniczej
 17. Pomoc w sytuacjach kryzysowych w szczególności w sytuacji szantażu, zagrożeń związanych z cyber-bezpieczeństwem, oszustwom wewnętrznym
 18. Prowadzenie dochodzeń antyfraudowych i w przypadku cyber-atakow (w tym penta-testy)
 19. Stałe wsparcie w zakresie cyber-ataków, badania podatności systemów i poszukiwania przecieków
 20. Pełne wdrożenia RODO
 21. Budowa komórek AML, cybersecurity, Biur antyfraudowych, pełne wdrożenia zabezpieczające firmy przed wszelkimi formami przestępczości korporacyjnej oraz wsparcie dla nich z zewnątrz
 22. Specjalizuję się w atakach “od wewnątrz”  – wykrywanie oszustw wewnętrznych, “kretów” oraz działalności na szkodę firm prowadzoną przez kadrę menadżerską
 23. Zajmujemy się przeciwdziałaniem “czarnemu PR”, analizą i wykrywaniem sprawców ataków w mediach społecznościowych, wspieramy działania gremiów kryzysowych w przypadku wycieków i ataków mediowych
 24. Badamy rynek lokalny przed podjęciem decyzji o inwestycji na danym terenie (zakres – cały glob)
 25. Działania specjalne na szczególne zamówienie
 26. Usługi detektywistyczne – pełny zakres
 27. Usługi związane z bezpieczeństwem i czystością biur – współpracujemy z firmą o najwyższych standardach uczciwości
 28. Usługi ochroniarskie – w tym ochrona osobista byłych funkcjonariuszy BOR
 29. Usługi zabezpieczenia cennych ładunków w tym ochrona transportów międzynarodowych w ruchu morskim, lądowym i lotniczym

 

Nie podejmujemy się działań niezgodnych z prawem i narażających nas oraz naszych Klientów na odpowiedzialność prawną, karną i karno-skarbową.

Preferujemy stałą współpracę i realizację w/w zadań w ramach stałej opłaty kontraktowej. To najbardziej korzystne finansowo rozwiązanie. Większość w/w działań realizowanych prewencyjnie nie jest kosztowna. Klient płaci dodatkowe koszty tylko wtedy, kiedy dochodzi do zdarzeń, których koszt przekracza założony poziom.